Közösséggyógyítás és új magyar nemzeti mitológia

Szimbiózis Napok 2017
2017.05.12.

péntek
13:15 - 14:00
Klubterem
Auróra pince


Előadás és beszélgetés

Az új magyar nemzeti mitológiában gyakran előfordul a helyreállítás, a gyógyulás, a gyógyítás gondolata. Megfigyelhető egy erőteljes hangsúlyeltolódás az irredentizmustól a helyreállítás, az újraállítás irányába: a dicső múlt mellett (és egyre inkább helyett) a nemes gyógyító küldetés eszméje válik fontosabbá, ami talán egy nemzeteszmei paradigmaváltás előjeleként is értékelhető. A gyógyítás képzetköre különböző szinteken vizsgálható. Jelen van egyrészt a testi gyógyítás és lelki gyógyítás Székelyföldön is felvirágzó jelenségében (táltosok/sámánok, javasok). Ennél fontosabb azonban a közösséggyógyítás eszméje (ennek művelői közt hagyományőrző közösségek, barantaegyletek, női kezdeményezések, MAG-egyetemek, szerves műveltségi ökofalu kezdeményezések), a nemzetgyógyítás és nemzetegészítés (zarándoklatok, táborok, szerek/gyűlések) eszmeisége. Harmadsorban, nem elhanyagolható a magyarságot mint nemzetet misztikus-messianisztikus küldetéssel felruházó földgyógyítás, emberiséggyógyítás és világgyógyítás gondolata (a MAG mitológia, a korona és csakramítoszok, valamint egyes ökofalu-vállalkozások). Vizsgálható a jelenség különböző dimenziókban is: mitikus narratív aspektusban (a gyógyítás diskurzusai – írásban, szóban, előadásokban, énekben, zenében, filmen), valamint rituális megvalósulásaiban (dobolások, kezelések, áldások, táltosszerek és szertartások, zarándoklatok, gyűlések, találkozók, bemutatók, versenyek, kurzusok, szabadegyetemek) – a Székelyföldön egyre növekvő intenzitással.

Előadó: Dr. Hubbes László Attila (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Társadalomtudományi Tanszék – MAKAT Modern Mitológiakutató Műhely).