„…a mi gyermekünk” – Ilyés Zoltán emlékére

Szimbiózis Napok 2017
2017.05.13.

szombat
17:00 - 18:00
Klubterem
Auróra pince


Narratíva és emlékezet

Filmvetítés és beszélgetés

Biczó Gábor és Szabó Henriett filmje (2016)

Dr. Ilyés Zoltán 1991-től 2015-ig végzett társadalomtudományi kutatásokat Gyimesben. A helyiekkel kialakult több mint húsz évre kiterjedő kapcsolata fokozatosan mélyült barátsággá, majd idővel Ilyés Zoltánt sokan családtagként kezelték. A rendszeres, akár évente három-négy alkalommal végzett, esetenként olykor két hét hosszúságú terepmunkák idején általában két patakán váltogatva szállt meg. Első szállása az Antalokpatakán élő Demeter Erzsébet Nyicu és férje, Varga Géza Balázs házában volt. Az idős gyimesi házaspárral kialakult mély kapcsolattal párhuzamosan két a házukkal szomszédos portán élő, és egymással rokonságban álló családdal is szoros barátságot ápolt. Antal Péter Gazda és Antal Béla Gazda családjának a tagjai a gyimesi gazdálkodással, szokásokkal, hiedelmekkel, népi vallásossággal és a sajátos tárgyi kultúrával összefüggésben végzett kutatások meghatározó adatközlői voltak. Demeter Erzsébet halálát követően házát a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszékének oktatói kutatóháznak megvásárolták. A gondnoki feladatokat a mai napig Antal Péter Gazda látja el. A kutatóházban Ilyés Zoltán az Antropológiai Tanszék oktatójaként, a számtalan gyimesi terepmunka alkalmával hallgatók generációit vezette be a tudományos kutatás módszertanába és gyakorlati etikájába. Ilyés Zoltán gyimesi tartózkodásának másik kitüntetett helye a borospatakai Antal Péter Szölek családjánál volt. Az idős gyimesi csángó és a fiatal magyarországi társadalomtudós között nagyon erős barátság alakult ki, akárcsak a család többi tagjával. Szölek Péter halálát követően Ilyés Zoltán továbbra is rendszeresen, egészen 2015 augusztusáig látogatta Borospatakát.

A dokumentumfilm az Ilyés Zoltánra emlékező gyimesiek gyásznarratíváiból készült összeállítás. Az alkotás a néző számára bepillantást kínál a helyiek Ilyés Zoltán munkájával kapcsolatos elképzeléseibe és a „családtag”, a „fogadott gyermek” elvesztését követő gyászmunkába. A filmben az elhangzó narratívák között számos, a természeti környezetben készített felvételekből összeállított montázs kapott helyet. Amint azt a helyiek Ilyés Zoltánnal kapcsolatban sokszor megfogalmazták: szerette a tájat, amelynek a szépsége minden bizonnyal a legtöbb idegent rögtön rabul ejti.

A vetítést követő beszélgetésen részt vesznek a film alkotói is: Biczó Gábor és Szabó Henriett.