▪ Az emlékezet kanonizálása – csíkfalviak történeteiből
NARRATÍVA ÉS EMLÉKEZET részeként

Szimbiózis Napok 2017
2017.05.13.

szombat
15:55 - 16:15
Klubterem
Auróra pince


Narratíva és emlékezet

András Hanga (Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola):

Az emlékezet kanonizálása – csíkfalviak történeteiből

Nyárádmente egyik településén, Csíkfalva községben többnyire idős emberek laknak, akik büszkék arra, hogy náluk még a rendőr is magyar. Számos történettel rendelkezik a község, mely Csíkfalva mellett közvetlenül magában foglalja Jobbágyfalvát és Nyárádszentmártont is. Előadásom célja feltérképezni Nyárádmente identitását, mennyire illeszkedik bele az erdélyi magyar kisebbségi (székely) nemzeti identitás jellemzőibe. Az egyik interjúalany szerint „(…) olyan kicsi közösség vagyunk, hogy nem engedhetünk meg magunknak semmilyen ideológiai, sem más vonalon való ellentéteket”. Ők nem tekintik ideologizáltnak kisebbségi létüket, ennek ellenére történeteik és konfliktusaik ideológiai síkon is értelmet nyernek. Emlékeikben többek között a román templom körüli botrányok, az 1990. márciusi marosvásárhelyi események és a székely szimbólumok újkeletű elterjedése ismerhető fel. Kiemelten fontosnak tartom az emlékezet kanonizálására való törekvés megismerését, valamint a regionális identitásépítés mozzanatainak feltárását.