▪ Sánta Ferenc töredékei
NARRATÍVA ÉS EMLÉKEZET részeként

Szimbiózis Napok 2017
2017.05.13.

szombat
15:35 - 15:55
Klubterem
Auróra pince


Narratíva és emlékezet

Dr. Fekete Sándor (Miskolci Egyetem BTK):

Mozaikok egy befejezetlen életműből: Sánta Ferenc töredékei

Sánta Ferenc életműve a hatvanas években látszatra ugyan lezárult, ám ezt követően – egészen máig – sajátos mitológia, sok-sok elvarratlan szál alakult ki személye körül.

Úgy érzem, eljött az újraolvasás ideje, s regényeinek (Az ötödik pecsét, Húsz óra, Az áruló) új nézőpontú megközelítését tekintem elsőszámú feladatomnak.

Előadásomban körüljárom az „újraolvasás” jellemzőit, lehetőségeit, majd különböző nézőpontok mentén vizsgálódom a három regénnyel kapcsolatban. Jelenleg is folyó kutatómunkám eredményeit ugyan nem kívánom megelőlegezni, azonban már ma is látható, hogy számos ponton meghaladható az eddigi Sánta-szakirodalom, például a megjelent művek keletkezési sorrendjével, vagy a ki-nem-adott művek jellegével és sorsával kapcsolatban.

A posztmodern magyar irodalom (és -történet) nem tekinti előfutárának Sántát, azonban több szempontból is vitatható ez a merev elutasítás, s egyetértve Vasy Géza terminológiájával, véleményem szerint a későmodern próza kiemelkedő alakját tisztelhetjük benne.

Az elemzések kapcsán kiemelt szerepet kapnak az egyén és történelem dimenziói, de különösen fontosnak tartom az etikai állásfoglalásokat is.

Célom a méltatlanul elfeledett Sánta Ferenc életművének olyan bemutatása, amely talán segíthet ledönteni a Sánta-mítosz tabuit, valamint közelebb hozhatja a jelenkorhoz az író életművének esszenciáját. Egy olyan lezáratlan életműét, amelyet talán éppen ez a lezáratlanság tett évtizedeken keresztül élővé, s remélhetőleg örökérvényűen halhatatlanná.