▪ Értékek, normák, attitűdök a popkultúra töréneteiben
NARRATÍVA ÉS EMLÉKEZET részeként

Szimbiózis Napok 2017
2017.05.13.

szombat
14:15 - 14:35
Klubterem
Auróra pince


Narratíva és emlékezet

Szondy Réka (BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola – Kodolányi János Főiskola):

Értékek, normák, attitűdök közvetítése a popkultúra által elmesélt történetekben

Kisebb-nagyobb közösségek általános jólétét, jól-létét úgy lehet magasabb szintre emelni, ha a közösség által meghatározott közös értékeket, normákat a közösség tagjai betartják, ezeknek megfelelően cselekszenek vagy igyekeznek cselekedni. A közjó általános szintje tehát az egyének magatartásától is függ. Az attitűdök és normák közötti összefüggések vizsgálata a kulcs egy sikeres viselkedésváltozás eléréséhez, hiszen ezek a viselkedés mozgatórugói. A normáknak van azonban hajszálnyi fölényük az attitűdökkel szemben, sokkal gyakrabban tesszük azt, amit kellene tennünk, mint azt, amit akarunk tenni. Az attitűdöket és a normákat is fel kell idézni, hogy irányíthassák a viselkedést. Aktiválhatják őket szándékos emlékeztetők éppúgy, mint finom kulcsingerek, például más emberek viselkedésének megfigyelése. A popkultúra történetei közvetve és közvetlenül is aktiváló szerepet töltenek be, van, hogy didaktikusan, szájbarágósan akarnak emlékeztetni egy értékre, van, hogy csak a szereplők magatartása, példája aktivál egy-egy attitűdöt, normát. Az előadás néhány meghatározó popkulturális történeten, azok hőseinek magatartásán keresztül mutatja be a társadalmi normák, attitűdök változását.