▪ Személyközi kommunikáció és információbiztonság
NARRATÍVA ÉS EMLÉKEZET részeként

Szimbiózis Napok 2017
2017.05.13.

szombat
13:55 - 14:15
Klubterem
Auróra pince


Narratíva és emlékezet

Kollár Csaba (NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola - ÓE Biztonságtudományi Doktori Iskola):

A személyközi kommunikáció narratívái és diskurzusai az információbiztonság fókuszában

A social engineering típusú támadások részint informatikai, részint humán aspektusúak. Ez utóbbinál a támadó célja az, hogy a gyanútlan áldozattal rövid idő alatt olyan kommunikációs keretet alakítson ki, melyben a diskurzust irányítva el tudja érni a célját, ami többek között lehet a számára, illetve megbízója számára fontos féltitkos, illetve titkos információk megszerzése, illetéktelen belépés lezárt és/vagy védett irodai részekbe, bejutás (felső)vezetők irodai szobájába. A téma aktualitását az adja, hogy miközben az informatikai rendszerek műszaki/informatikai biztonsága egyre jobbnak mondható, addig a rendszereket használó és üzemeltető humán erőforrás, vagyis a munkavégző ember biztonságtudatosságában komoly hiányosságok mutatkoznak, amelyek nemcsak a saját munkájára, hanem a szervezetre is veszélyt jelenthetnek. Az előadás a téma elméleti keretének felvázolását követően néhány olyan esetet ismertet, amelyekben világosan láthatóak azok a (manipulatív) technikák, amelyek révén a támadó a kommunikációs tudását és tapasztalatát felhasználva tudta elérni a célját.