▪ Az emlékezet csodát teremt
NARRATÍVA ÉS EMLÉKEZET részeként

Szimbiózis Napok 2017
2017.05.13.

szombat
12:40 - 13:00
Klubterem
Auróra pince


Narratíva és emlékezet

Tóth Judit Gabriella (Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola):

Az emlékezet csodát teremt

A társas környezetben való visszaemlékezés hatásai az életesemény újraértelmezésében

Jelen előadás arra tesz kísérletet, hogy megvizsgálja, egy adott életesemény társas környezetben való újbóli elmesélése miként hat az identitás és a történet értelmezési kereteire. Az elgondolás alapjául Maurice Halbwachs és Frederic C. Bartlett emlékezetelméletei szolgálnak, feltételezve azt, hogy az újbóli visszaemlékezés során újrateremtődik a múlt, és a jelen érdekeinek megfelelően rekonstruálódik. A vizsgálat terepét két Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található falu, Nyésta és Répáshuta jelenti, és az antropológus egyik legfontosabb kérdése az, hogy a tér és a történelmi háttér miként képes más jellegű emlékezetet generálni ugyanazon megye településein, és milyen attitűdöket vált ki az érintettekben.