Így kutatunk mi – Táncantropológusok a terepen

Szimbiózis Napok 2017
2017.05.13.

szombat
15:15 - 17:00
Kisterem
Auróra - földszint (az udvarról balra)


A programban fiatal kutatók számolnak be a tánccal kapcsolatos kutatásaikról, módszertanaikról és az elméleti megközelítésekről. Előadásukban kitérnek arra, hogy miben kíván meg más kutatásmódszertant a tánckutatás, mint egy kevésbé specifikus néprajzi, antropológiai kutatás. A vizsgálataik középpontjában egy kalotaszegi falu tánckultúrájának változása, egy Küküllő-menti falu genderkérdései, a testhasználat, valamint a néptáncversenyek, a táncházas szubkultúra világának feltárása állnak.

Előadók:

Bencsik Vrinda – néprajz, táncantropológus hallgató, Szegedi Tudományegyetem

Kovács Dóra – szakmai referens, Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság Szabadtéri Néprajzi Múzeum; PhD hallgató, Babeş-Bolyai Tudományegyetem BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet

Mészáros Tímea – néprajzkutató, táncantropológus

Székely Anna – táncantropológus, etnokoreológus

[A kép megtekintése nagyobb méretben]


Rövid ismertetők:

Bencsik Vrinda: Szakdolgozatomat egy erdélyi, kalotaszegi falu Kalotaszentkirály táncairól, táncos szokásairól fogom írni. A témához kapcsolódó szakirodalmak feldolgozása mellet a terepmunka is fontos része a kutatásomnak. Eddig három hetet voltam kint terepen, és most tervezem a következő egy hetet. Előadásomban bemutatom, miként jutottam el a terepre, miért döntöttem úgy, hogy egyedül megyek ki, milyen tervezés előzte meg az utazásomat és végül, hogy mit találtam a terepen, mit tudtam kezdeni a gyűjtött anyagokkal, élményekkel, milyen nehézségekbe ütköztem, és mit tanultam belőle a következő alkalomra.

Kovács Dóra: Egy erdélyi magyar falu társadalmában és tánchagyományában megjelenő nővel és férfival foglalkozom kutatásaim során.  Előadásomban azokat a kutatásmódszertani lehetőségeket és dilemmákat igyekszem bemutatni, amelyekbe e téma esetén óhatatlanul beleütközök, beleütközünk. Érintem a kutatás etikai kérdéseit is: a szerzett információkra vonatkozó etikai normákat, illetve azt, hogy a tabut képező történetek hogyan kapnak, hogyan kaphatnának nyilvánosságot úgy, hogy az az adott közösség életére ne legyen negatív hatással.

Mészáros Tímea: Milyen kapcsolat állhat fenn a mozgáskultúránk, a testi nevelés és a ruházatunk között? Előadásomban olyan testhasználatbeli sajátosságoknak a vizsgálati eredményeiről számolok be, amelyek a kapuvári női népviselet és a kivetkőzést követő, modern ruhák viselése kapcsán figyelhetők meg.

Székely Anna: Kutatásomban a budapesti „Tedd ki a pontot!” Nemzetközi legényesversennyel foglalkozom. A versenyen egy adott táncfolyamat hiteles és autentikus előadása a zsűri kritériumaként szerepel. De vajon mitől lesz egy táncos autentikus? Mi alapján ítéli ezt meg a zsűri? E kérdésekről, valamint a kutatási módszerek bemutatásáról lesz szó az előadásom keretén belül.