Szoftverantropológia

Szimbiózis Napok 2017
2017.05.12.

péntek
19:15 - 19:45
Kisterem
Auróra - földszint (az udvarról balra)


Az emberek és programok szimbiózisának elméleti útjai és kutatási lehetőségei

Az elektronikus társadalom új vonulatai és választóvonalai az antropológiát is a digitális, illetve szoftvervilágba terelték.

Noha a társadalomtudományok (kutatási) módszertana a 20. század közepétől aktívan használja a számítógép-tudomány vívmányait, a szoftverkultúra felé fordulás csak az elmúlt évtizedet jellemzi.

A hardverek és szoftverek nem csupán a kutatás eszközei és az adatfeldolgozás, -értékelés, -tárolás objektumai lehetnek, hanem – emberi és gépi mivoltuk speciális rendszerében – tárgyai, terepei is. A vizuális és a médiaantropológián, a közösségi médiák és virtuális közösségek antropológiáján túl a szoftverek készítésének kultúráitól a különböző felhasználói csoportokig számos valós és virtuális terep kínálkozik a digitális kor fundamentumainak, a programok és emberek „együttélésének” kutatására.

Az előadás az elméleti perspektívákon túl egy „szoftver-műhely” terepén töltött tapasztalatokkal kíván hozzájárulni a digitális antropológia tudományos látószögének bővítéséhez.

Előadó: Czifra Vera.