▪ Az emblematikus Karády-film
Akkor és ott. Az emlékezés helyei részeként

Szimbiózis Napok 2016
2016.05.07.

szombat
15:10 - 15:30
Klubterem
Auróra pince


Akkor és ott. Az emlékezés helyei

Lips Adrián (BCE TKDI): Az emblematikus Karády-film

- A Halálos tavasz lehetséges olvasatai egykor és ma

Karády Katalin a Halálos tavasz című filmben való színre lépésével a 30-as, 40-es évek magyar nézői fejében egy új nőtípus teremtődött meg, amelyet a férfi főszereplő „voyeur” pozíciójából szemléltek. A Karády-jelenség maga – álláspontom szerint – egy olyan népszerű narratíva, amely az 1939–1945 közötti kialakulása után az egyes médiareprezentációkban tetten érhető módon kétszer éledt újjá. Jelen előadásban a Halálos tavasz című alkotás lehetséges olvasatait vizsgálom az általam meghatározott három történeti szakaszban. A célom az, hogy releváns szakirodalmak segítségével rámutassak az egyes korszakok közötti hasonlóságokra és különbségekre.