# kortárs_közösségek # online_etnográfia # interaktív # kerekasztal

Szimbiózis Napok 2016
2016.05.07.

szombat
13:30 - 15:00
Nagyterem
Auróra - földszint


Elméleti, módszertani és etikai megfontolások az online etnográfia területén

Az internet mindennapi életünk része. A gazdasági élet és a szabadidő egyik legfontosabb pillére.
A megváltozott technikai környezetben antropológusként továbbra is közösségekbe kapcsolódunk be, kultúrájuk, diskurzusuk részévé válunk. De vajon mennyiben hasonló ez a bekapcsolódás a néprajz és a kulturális antropológia „hagyományos” terepeihez? Milyen etikai, módszertani és elméleti megfontolások mentén végezzük kutatásainkat?

Résztvevők: Bakos Áron (BBTE), Csáji László Koppány (PTE), Hajba Gergő (PTE), Szász István Szilárd (BBTE) doktoranduszok.

Az interaktív kerekasztalt a Somló Bódog Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kör tagjai szervezik.

[A grafika megtekintése nagyobb méretben]


A kerekasztal-beszélgetésről:

A kortárs kulturális és társadalmi jelenségek egyre kevésbé vizsgálhatóak az internet szerepének figyelmen kívül hagyásával. Interaktív kerekasztal-beszélgetésünk témáját e változás természetének értékelése, illetve a változás hozta módszertani, elméleti és etikai kihívások adják. Milyen hatással van a digitális forradalom a mindennapi életünkre? Milyen az offline és az online közösségbe kapcsolódás, az online és offline kultúra viszonya? Miként legyünk jelen antropológiai terepmunkánk során egy online szerveződő közösség életében? Hol jelöljük ki a csoport, a közösség határait? Hogyan kerüljük el, hogy elszigeteltnek tekintett, online „törzseket” kutassunk? Egyáltalán el kell-e kerülnünk? Hogyan kutassunk az online térben? Hogyan kerüljük el a „beöltözést”, hogyan öltsük magunkra a közösség számára is látható módon az antropológus neutrális viseletét? Járjunk inkább az autoetnográfia útján? Mik a hiteles kutatás ismérvei? Milyenek a releváns adatok? Milyenek az etikusan létrehozott adatok? Egyáltalán: ha a szociológia, kommunikációtudomány az interneten közzétett adatokat nyilvános, felhasználható adatoknak tartja, nem korlátozzuk-e, nem kötjük-e gúzsba magunkat túl szigorú etikai normákkal? Hogyan tartjuk meg a kutató és kutatott közötti távolságot? Szükség van-e erre a határra? A beszélgetés során tereptapasztalatainkat bevonva a fenti kérdésekre keressük a válaszokat, és szeretnénk bevonni a közönséget is a beszélgetésbe, az élmények megosztása, az észrevételek megbeszélése révén. Inkább interaktív tudáscserét, mintsem ismeretterjesztő előadást szeretnénk a kerekasztal révén megvalósítani.