Haláltudat és spiritualitás

Szimbiózis Napok 2016
2016.05.07.

szombat
14:40 - 15:10
Kisterem
Auróra - földszint (az udvarról balra)


Sipőcz Diána előadása

A haláltudat az, amikor az ember tud a saját haláláról, és ezt a bizonyosságot mint „szűrőt” tartja az élete előtt. A halál hideg szorítása a szíven és az értelmen jótékonyan hathat az életvitelre, meghatározhatja az értékrendet, a döntéshozatali képességet. Felértékelheti az idő, az egyedüllét, a szeretet szerepét. A haláltudat figyelmeztet, hogy egyszer túl késő lesz, így a haláltudat megérlelhet az életre. Épp úgy, ahogy a saját halálról alkotott gondolatok hatással vannak az életre, fordítottan is igaz; az előélet nagyban meghatározza, hogyan viszonyulunk az utolsó óra kérdéseihez.

A spiritualitás haldoklásban betöltött szerepére társadalomtudományi kutatások próbálnak meg választ adni. Előadásomban bemutatom a spiritualitás fogalmi meghatározásának kutatásmódszertani nehézségeit és a témában készült vizsgálatok várt és meglepő eredményeit.

Előadó: Sipőcz Diána Gizella kulturális antropológus (PhD hallgató, Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet, Mentális Egészségtudományok doktori program).