Kiállítás: Mentés Másként

Szimbiózis Napok 2016
2016.05.06.

péntek
12:00 - 23:00
Társalgó | Udvar
Auróra közösségi tér


Kiút a hajléktalanságból ▪ Video- és fotókiállítás a Társalgóban

A Zöld Pók Alapítvány és a Van Esély Alapítvány kiállítása szegénységről, hajléktalanságról.

„Mi vagyunk azok, akik nem adják fel.”

A kiállítás sorsokat és arcokat mutat be. Olyan emberekét, akiket alig ismerünk, pedig nap mint nap találkozunk velük, hiszen több, mint 3 millió otthontalan ember él hazánkban. A társadalom lemondott róluk, mégis személyes történetükkel sok száz embert tudtak megmozgatni. Hihetetlen akarással megmutatták, hogy sorsukat jobbá tudják alakítani. Ismerjük meg őket!

http://zoldpok.hu    ▪    http://vanesely.hu    ▪    http://mentesmaskent.blogspot.hu


Kapcsolódó program:

A kiállítás május 18. szerdáig tekinthető meg.


Hajléktalanság és képzőművészet

A hajléktalanok, a városi környezet állandó jelenlévői, az utcák és közterek szereplői, egyfajta emlékeztető nyomként tűnnek fel környezetünkben. Jelenlétük számtalan társadalmi problémára mutat rá, úgymint a szociális és egészségügyi háló elmaradottságára, a nincstelenség és a társadalmi normák között lévő keskeny határ kérdésére. A Zöld Pók nonprofit médiaműhely és a Van Esély Alapítvány közös projektjének gyümölcse a Mentés Másként című kiállítás.

A tárlaton látható fotók és videók olyan művészeti alkotások, amelyek a témát a lehető legérzékenyebben dolgozzák fel, különlegességük hihetetlen érzékenységükben rejlik. A fotók és videók történeteket, emberi sorsokat tárnak elénk, nélkülözve mindenféle hamiskás púdert. Eme projektnek a kivételességét, egyediségét nemcsak a kiállításon látható fotók teszik rendkívülivé, hanem maga a gondolat, az összefogás, amely e két alapítvány elszántságát és hitvallását tükrözi.

A fotók és videók segítenek feltárni a valóságot, ugyanakkor a maguk magával ragadó szuverén nyelvén szólnak hozzánk, hasonlóképp, mint egy-egy képzőművészeti alkotás. A társadalom mindig is arra törekedett, hogy a hajléktalan sorsú emberek láthatóságát korlátozza, ez által vakságba burkolózva, a középosztálybeli létet az egyetlen uralkodó, elfogadott életformává alakítsa. A képzőművészetben gyakori témává vált a hajléktalanok ábrázolása, mellyel a láthatatlanságra ítélt embereket újrapozícionálja – definiálja, kiemeli, láthatóvá teszi. A legkülönbözőbb portréábrázolásokon az otthontalanok egyfajta individuumként kerülnek elénk, akik kíméletlenül a szemünkbe néznek, elgondolkodtatnak előítéleteinkről.

A művészi szabadság határtalansága mindig is élt azon jogával, hogy kritikát fogalmazzon meg az aktuális társadalom felé, így az emberiség jelenkori nemtörődömségére, a beágyazódott sztereotípiákra számtalan esetben reflektált. Ezen alkotások nemcsak felhívják a figyelmet a kiszorító magatartásra, hanem tükröt tartanak a passzivitásnak is.

A Mentés Másként program során – a Restrat elnevezésű átfogó projekt részeként – az elmúlt 2 évben 10 embernek segítettünk valamilyen beruházással (eszközzel, képzéssel) kitörni a hajléktalanságból. A kiállítás a napi küzdelmük és az adománygyűjtés vizuális valamint szöveges dokumentációján keresztül mutatja meg, hogy lehet változtatni. Nemcsak pénzt kaptak, hanem segítséggel megdolgoztak az előrelépésért. László, Orsi, Marika, Gabi, Jani, János, József, Lajos, Mariann és Vilmos élete tíz sors a hazánkban élő több mint 3 millió otthontalan emberéből, akikkel nap mint nap találkozunk. Ők azok, akik nem adják fel. Ismerjék meg őket!

A „RESTART – közösségi hálózatfejlesztés a hajléktalan emberekért" program az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósul meg.