Modernizáció vagy regresszió?

Szimbiózis Napok 2016
2016.05.06.

péntek
18:30 - 20:00
Kisterem
Auróra - földszint (az udvarról balra)


Könyvbemutatóval egybekötött beszélgetés

Tavaly ősszel jelent meg „A modernitás rétegei” című könyv, ez szolgál a beszélgetés kiindulópontjául. Böcskei Balázs, Csigó Péter és Éber Márk segítségével azt a kérdést járjuk körbe, hogy miként értelmezhető a rendszerváltás utáni időszak a modernizációelméletek perspektívájából. A beszélgetés során arra teszünk kísérletet, hogy számba vegyük, milyen álláspontok és értelmezési keretek rajzolódnak ki, ha a modern és tradicionális elemek dinamikáját vizsgáljuk a domináns társadalmi-politikai folyamatokban.

A beszélgetést vezeti: Sik Domonkos (ELTE TáTK).        

A kötetről: http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/133