Holtpont

Szimbiózis Napok 2016
2016.05.06.

péntek
16:00 - 17:15
Kisterem
Auróra - földszint (az udvarról balra)


Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről

Könyvbemutató és beszélgetés

A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének (PTI TEM) kutatói által írt tanulmányok számos aspektusból vizsgálják az elmúlt negyedszázad hazai folyamatait, legyen szó közgazdaságtanról, társadalompolitikáról vagy szimbólumhasználatról. A kötetet „nem hagyományos” módon mutatják be a szerzők, lehetőséget biztosítva az érdeklődőknek is az aktív részvételre.

Közreműködik:

  • Antal Attila – jogász, politikai elemző, ELTE ÁJK, PTI TEM
  • Patakfalvi-Czirják Ágnes – kulturális antropológus, kultúrakutató, PTI TEM
  • Binder Mátyás – történész, kulturális antropológus, tanár, PTI TEM

Részletek a könyvről: Holtpont


Holtpont - Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről.
Napvilág Kiadó, 2016. Szerkesztők: Földes György és Antal Attila.

A Politikatörténeti Alapítvány ösztöndíjasainak részvételével és támogatásával megszerveződött a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye. A kötet – amely 2015. november 26-án megrendezésre került „A mai magyar valóság az elmúlt negyed század tükrében” című konferencián elhangzott előadások írásos változatait tartalmazza – az első terméke az itt folyó tudományos, elméleti munkának. Az intézet, a műhely annak a tudatában tevékenykedik, hogy új gondolatok nélkül nincs új stratégia, a baloldaliság megújítása nélkül nincs baloldali megújulás. A tanulmányokból az a következtetés adódik, hogy a nemzeti együttműködés rendszerét fel kell váltania az európai együttműködésben részt vállaló Magyar Köztársaság társadalmi-gazdasági szolidaritásnak formát adó demokráciájával. Ennek az új köztársaságnak tagadnia kell az illiberális berendezkedést, de nem lehet puszta folytatása a 2010 előtti liberális alkotmányos demokráciának. A korábbi modernizációs konszenzus helyébe az igazságosabb társadalom vízióját célszerű állítani, a zárt nemzetfelfogást a nyitott, a befogadó nemzetfelfogással érdemes felváltani.