A kulturális antropológia dualizmuskori előhírnökei

Szimbiózis Napok 2016
2016.05.06.

péntek
14:00 - 14:45
Kisterem
Auróra - földszint (az udvarról balra)


A kulturális antropológia dualizmuskori előhírnökei (1870–1920)

Előadásom jelenleg készülő német nyelvű szakdolgozatom főbb eredményein alapul. E munkában arra a kérdésre keresem a választ, mennyiben tekinthető a Magyarországon az 1870-es évektől intézményesülő néprajz a (más nyelvterületeken szintén ekkortájt intézményesülő) kulturális és szociálantropológia egyfajta, sajátosan magyar változatának. Korabeli forrásokban antropológiai látásmódra, elméletekre, nemzetközi kapcsolatokra keresek példákat, bizonyítandó, hogy a kulturális antropológia gyökerei, ha nem is ezen a néven, már a dualizmuskori magyar tudományos életben megjelennek.

Előadó: Hacsek Zsófia (Bécsi Egyetem).

Részletes leírás (PDF)