Ilyés Zoltán: Stigmaváltások, köztesség, magány egy székelyföldi görög katolikus pap életében
Az ember és tragédiája részeként

Szimbiózis Napok 2015
2015.04.24.

péntek
14:30 - 15:30
LÄRM - fekete terem
Fogasház - emelet


Az ember és tragédiája

Ilyés Zoltán (ME BTK): Stigmaváltások, köztesség, magány egy székelyföldi görög katolikus pap életében

Gergely Viktor 1904 és 1968 között élt Gyimesbükkön, az itt töltött 64 évből 9-et mint segédlelkész, 35-öt mint a település görög katolikus parókusa, 20-at – a görög katolikus egyház 1948-as betiltása után – nyugdíjasként élt le. Nyolc gyermeket nevelt fel. A kétfelekezetű, szinkretikus helyzetű település a 20. századra a nemzeti rivalizáció, az adminisztratív magyarosítás vagy románosítás terepévé vált. Ezt csak tetézte a székelyföldi görög katolikusok speciális helyzete a román nemzetiesítő balázsfalvi érsekség és a hajdúdorogi magyar egyházmegye között. Jórészt magyar ajkú vagy kétnyelvű híveinek nemzeti affinitásában, a liturgikus nyelvhez való hozzáállásban is jelentős eltérések adódtak, ami végső soron nemzetválasztásukat is befolyásolta. Az előadásban azt mutatom be, hogyan lehet magyar hazafiból román hazafivá válni egy emberöltő alatt úgy, hogy mindegyik helyzetben a gyanakvás, a másik nemzethez való tartozás vádja kísérje.