Kisőrsi Zsófia: Ingázók a Kádár-korszakban
Történeti anzix részeként

Szimbiózis Napok 2015
2015.04.24.

péntek
15:00 - 15:30
Kék terem
Fogasház - emelet


Történeti anzix

„Még nem ipari munkás, de már nem is régi falusi szemléletű” – Ingázók a Kádár-korszakban

A Kádár-korszak ingázói speciális, a városi születésű kollégáiktól eltérő létforma szerint élték hétköznapjaikat. Köztes – egyszerre falusi és városi – létállapotuk kutatása az államszocializmus időszakában kiemelt szerepet kapott. A történettudomány mellett számos más tudományág, többek között a demográfia, földrajz, néprajz, pszichológia, statisztika, szociológia, településtudomány vizsgálta életüket. Előadásomban azt mutatom be, hogy az említett tudományágak képviselői és az országos sajtó (Népszabadság, Szabad Föld) miben ragadta meg a köztes létállapot főbb jellemzőit: Hogyan ábrázolta a bejárók utazását, munkabírását, mentalitását, szabadidő-eltöltési formáit? Célom rámutatni, hogy a társtudományok eredményei mennyire hatottak egymásra és az általuk közvetített ingázó-képet milyen mértékben befolyásolták a gazdaságirányításban végbement főbb változások.

Előadó: Kisőrsi Zsófia (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, Modernkori magyar történelem MA).

  • A kép forrása: Szabad Föld, 1966.05.29., 16. oldal.