Etnikai mobilizáció és roma vallásosság

Szimbiózis Napok 2015
2015.04.25.

szombat
16:45 - 20:00
LÄRM - fekete terem
Fogasház - emelet


A nemzetközi roma önszerveződések (roma polgárjogi mozgalmak és roma nemzetépítés) és a roma újvallásos mozgalmak közötti kapcsolatok vizsgálata

Előadások, filmvetítés, kerekasztal-beszélgetés.   |   Letölthető program (PDF)

A nemzetközi szinten jelenlévő roma (elsősorban pünkösdi) vallásos mozgalmak sok esetben kapcsolódnak azokhoz a roma önszerveződésekhez, amelyek a romák elismertetését tűzték ki célul. A roma polgárjogi mozgalom és a roma nemzetépítés azonban ellenkező irányú elismerés-politikát követ: míg a polgárjogi mozgalom az emberi egyenlőség eszméjén alapul és az egyetemes emberi jogokat helyezi előtérbe, addig a roma nemzetépítés a különbözőség politikáját képviseli és a romák kulturális, szimbolikus elismertetését tűzte ki célul. A nemzetközi roma vallásos mozgalmak sok esetben kapcsolódnak ezekhez a folyamatokhoz, elsősorban egy alulról szerveződő mobilizációs gyakorlat formájában. Az egyes roma vallásos közösségek, a fent vázolt önszerveződésekhez hasonlóan, eltérő elismerés-politikai gyakorlatokat követhetnek, attól függően, hogy az adott roma közösség milyen társadalmi, gazdasági és kulturális háttérrel rendelkezik, illetve hogy a vallásos közösség, amelyhez egy-egy roma csoport csatlakozik, milyen hit- és ideológiarendszert képvisel. Ezeknek a folyamatoknak a vizsgálata sokat segíthet abban, hogy megértsük a kortárs roma társadalmi folyamatok egy meghatározó részének logikáját és működésének dinamikáját.

A programblokkban e témában hallhatunk előadásokat. Fátyol Tivadar és Kőszegi Edit „Tegyetek tanítványokká minden népeket” című dokumentumfilmjéhez kapcsolódva egy kerekasztal-beszélgetés keretei között pedig a téma tudományos kutatói, a roma civil szféra képviselői és a roma vallási közösségek tagjai egyeztetik nézőpontjaikat, egyfajta közös hangot keresve.

16:45–17:30 ▪ Előadások és beszélgetés

1. A kreol ugaron – a roma ébredési mozgalom Magyarországon
    Előadó: Gyetvai Gellért, szociológus, doktorandusz (Semmelweis Egyetem)

2. Alulról építkező etnikai mobilizáció egy budapesti roma gyülekezetben
   Előadó: Lőrinczi Tünde, antropológus (MTA BTK Néprajztudományi Intézet)

17:30–18:20 ▪ Filmvetítés

Fátyol Tivadar – Kőszegi Edit: Tegyetek tanítványokká minden népeket (2002, 50 perc)

18:20–18:30 ▪ Szünet

18:30–20:00 ▪ Kerekasztal-beszélgetés

Résztvevők:

  • Csik Benedek (Budapesti Roma Hit Gyülekezete)
  • Fosztó László (kolozsvári Kisebbségkutató Intézet, European Academic Network on Romani Studies)
  • Horváth Géza (Patyamo Romani Khangeri)
  • Márton Richárd (független roma misszionárius)

Meghívott vendégek:

  • Durkó Albert (Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió),
  • Rostás Csaba (Hit Gyülekezete)
  • Roma civil szféra: Daróczi Ágnes (Romano Instituto Alapítvány), Setét Jenő (civil jogvédő)

Moderátor: Lőrinczi Tünde (MTA BTK Néprajztudományi Intézet).