Mindennapok hősei

Szimbiózis Napok 2015
2015.04.24.

péntek
16:00 - 18:00
Fogaskerti Nagyterem
Fogaskert, hátul


Ebben a témablokkban a „modern mitológiákban” is szerepet játszó egyik fontos mítosztípusnak, a hősmítosznak mai forrásvidékeit és egyes megjelenési formáit járjuk körül a saját társadalom kulturális antropológiai kutatásának módszereivel, a mai társadalom különböző kulturális közegeiben.

Ha hősöket keresünk mai világunkban, nem is olyan nehéz rájuk találni. Persze főleg akkor, ha nyitva hagyjuk a fogalom jelentését többféle értelmezés felé. Mert találni ma is hősöket, legendás figurákat a klasszikus értelemben is; megfeleltethetők a „hős” fogalomnak olyan személyek is, akik csak egy szűkebb közösség szemében, s talán csak ideig-óráig lehetnek „hősök”, ám amíg azok, ők is „mitizálhatók”. Hősökként fedezhetjük fel környezetünkben a mainstreamtől különböző utat választó, de valamiben nagyhatású példát adó férfiakat és nőket; és egy hétköznapi kor adekvát hőseit lelhetjük fel olyanok között is, akiket hétköznapi tevékenységek tesznek hősökké. Szembesítsük e hőstípusokat, és közösen gondolkodunk el azon, hogyan és mire használhatjuk ma a „hős” sokszor devalválódottnak érzett fogalmát.

A szekció előadásai:

1. Az „Alternatív életstratégiák” c. könyv bemutatója
   A könyv szerzői: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor. A könyvet bemutatja: Acsády Judit (MTA TK SZI).
   A bemutatóhoz kapcsolódóan rövid interjúrészleteket is vetítünk.

2. Povedák István (MTA – SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport): Ilyen az én papom, az én szerzetesem. Vallástudományi kalandozás a pap, mint hétköznapi hős koncepciójától a celebpapokig

3. Fiáth Titanilla (ELTE TáTK, Szociológiai Doktori Iskola, Interdiszciplináris Doktori Program): Börtönbálványok tündöklése és bukása

4. Szabó (Sipos) Júlia (ELTE TáTK, Szociológiai Doktori Iskola, Interdiszciplináris Doktori Program): „Anya nadrágban” – egy szokatlan család szokatlan élete

 A szekció szervezője és moderátora: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor (MTA TK SZI, MOME).