Mindennapok vallásossága: Kisegyházak, új vallási mozgalmak

Szimbiózis Napok 2014
2014.05.17.

szombat
15:30 - 16:00
Moziterem - kiállítótér (földszint)
Fogasház - földszint


A mindennapok vallásossága a kisegyházakhoz és új vallási mozgalmakhoz tartozók körében: egy erdélyi kistérség példája

„… má mind a szektásokhoz álltok, azak összetartanak, úribb emberek (…)”

Előadó: Simon Zoltán kulturális antropológus.

„Előadásomban a kisegyházi tagok, illetve az új vallási mozgalmakhoz tartozók mindennapi vallásosságát mutatom be az Alsó-Nyárádmente lokális közösségén keresztül. A felekezeti tagok vallási életét a romániai rendszerváltás és az azt követő időszak vallási-társadalmi jelenségeinek megváltozásával hozom összefüggésbe. A térség recens és jelenleg is folyamatosan változó, alakuló vallási-társadalmi jelenségeinek (át)változásait szintézisbe állítom a református egyházközségek társadalmi (intézményi) aspektusaival.

A kisegyházak, illetve az új vallási mozgalmak helyi társadalomformáló ereje a térség vallási életében is tapasztalható szimbolikus elhatárolódási formák elemzése nélkül nem érthető meg. Továbbá a „szekta”, „szektások” fogalmak köré tömörülő stigmatizációs gyakorlatokat igyekszem úgy feloldani, hogy ne pusztán a többségi reformátusság társadalmi előítéletére reflektáljak a fogalom kapcsán. A helyi vallási közbeszédben használatos „szekta” fogalmat úgy devalválom, hogy ezzel egy időben választ adjak az új vallási mozgalmak társadalmi attribútumaira.

Az Alsó-Nyárádmente településeinek vallási életét több mint egy évtizede kutatom. A vallási közösségek viszonyrendszereit ezúttal valójában az eltérő történelmi gyökerekkel, „hitekkel”, alkalmazkodási stratégiákkal, illetve az eltérő vallási-etnikus identitásmezőkkel rendelkező közösségek példáján keresztül igyekszem bemutatni. Célom, hogy előadásomat felruházzam olyan „elbeszélésmódokkal”, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy jobban megértsük napjaink keresztény vallási közösségeinek konfliktusrendezési gyakorlatait, társadalmi egyensúly- és értékrend-teremtő képességeit.”