András Hanga (BCE TK): Erdélyi magyar kisebbségi nemzeti identitás a Nemzeti Összetartozás Napjának tükrében
Hagyomány és emlékezet szekció részeként

Szimbiózis Napok 2014
2014.05.16.

péntek
17:00 - 18:00
LÄRM - fekete terem (emelet)
Fogasház - emelet

Előadás

A 2010-es országgyűlési választásokat követően kormányprogrammá tett nemzeti tematika létrehozta a Nemzeti Együttműködés Rendszerének keretét, így politikailag hangsúlyossá vált az államhatárok feletti egységes, kulturálisan összetartozó magyar nemzet összefogásának szándéka. A Nemzeti Összetartozás Napja – a trianoni békediktátum dátuma, június 4. – ennek a szándéknak a megnyilvánulása, amely a trianoni békediktátum máig feldolgozatlan következményeinek kezelésével – a döntéshozók elképzelése szerint – elősegítheti egy új nemzeti identitás kialakulását. A trianoni békekötés évfordulójára tett emléknap az emlékezetpolitika által hivatott megteremteni a kényszerközösségekké vált magyarság összetartozását. Az intézményesített „ünnepnap” a „félig tele a pohár” szemléletet sugallja az 1920-tól folyamatosan jelenlévő „üres pohárral” szemben.

A Nemzeti Összetartozás Napja vizsgálatának fókuszában a kollektív emlékezetben élő nemzeti örökség és a kulturális emlékezet intézményesültségének (politikai szándék szerinti konstruáltságának) metszete áll. A kutatás hangsúlyos része az erdélyi magyar nyelvű online sajtó visszhangja. A megjelent cikkek elemzése által feltárhatóak azok a pontok és ellenpontok, amelyek a hétköznapi közbeszédben nem, vagy csak részben fellelhetőek. Az erdélyi magyar nyelvű online médiumok palettájából három olyan médium lett vizsgálat alá vonva, amelyek lefedik és kellő mértékben reprezentálják az erdélyi magyarság politikai palettáját, és a lehető legnagyobb mértékben visszatükrözik a magyarországi pártviszonyokat.