Állampolgári kultúra

Szimbiózis Napok 2013
2013.05.11.

szombat
19:30 - 20:15
Társalgó, kreatív tér (emelet)


A demokratikus kultúra kialakulása és a modernizáció összefüggései

 Előadó: Dr. Sik Domonkos (filozófus, szociológus)

„Az előadásban a demokratikus kultúra kialakulása és a modernizáció közötti kapcsolatot vizsgálom. Álláspontom szerint a – rendszerváltás egésze szempontjából központi jelentőségű – demokratikus kultúra kialakulásának megértését a modernizáció tágabb összefüggései teszik lehetővé. A modernizáció folyamatának elméleti tisztázására kortárs társadalomelméletek – többek között Bourdieu, Habermas és Luhmann – alapján korábban „A modernizáció ingája" című könyvemben tettem kísérletet. Az ott kifejtett elmélet alapján a különböző régiókat ezúttal eltérő modernizációs konstellációkként jellemzem. Az állampolgári szocializáció ideáltípusait e konstellációk segítségével értelmezem, egyúttal arra is törekedve, hogy a demokratikus kultúra kialakulásának szempontjai alapján kordiagnózist vázoljak fel. Az állampolgári szocializáció ideáltípusainak megalkotásához felhasznált adatbázist országos reprezentatív minta alapján kiválasztott, 2011-ben lekérdezett, 5000 középiskolással készült önkitöltős kérdőív alkotja (OTKA K78579)."

Részletek az „A modernizáció ingája" című kötetről:

http://www.eotvoskiado.hu/tankonyvek-szakkonyvek/8393-a-modernizacio-ingaja