Sámánság: tudatos ökológia – Nádor Judit előadása

Szimbiózis Napok 2013
2013.05.11.

szombat
18:00 - 19:00
Fogaskerti nagyterem (Fogaskert, hátul)


A sámánság és az ökologikus művelés összefüggései (dél-amerikai helyszíneken végzett kutatásaim eredményeinek gyakorlati alkalmazása).

 >>>Nádor Judit: Sámánság: tudatos ökológia

Dióhéjban magamról:

„Pécsett születtem. 1975-ben diplomáztam a bukaresti Művészeti Főiskolán. 1977-től 2000-ig Spanyolországban, azóta részben Magyarországon, részben Spanyolországban és Dél-Amerikában élek.

1986-87-ben a Firenzei Akadémia posztgraduális képzésén vettem részt. Itt kezdtem el antropológiával foglalkozni (kulturális/kultikus szimbólumok és a helyszellemek összefüggései). 1998-99-ben másfél éven keresztül tartó latin-amerikai utazásom során mélyebben tanulmányozhattam ezt a témát.

2000-ben indítottam doktorimat a Pécsi Egyetemen, konzulensem Hoppál Mihály volt. Disszertációm témája (A láthatatlan morfológiája; 2003) a művészet és az antropológia határmezsgyéje, amelynek kidolgozásához 2002-ben négy hónapos ösztöndíjat kaptam a bogotai Antropológiai Intézetbe. Itt kezdtem el foglalkozni a kulturális antropológia egy sajátos kutatási területével, a sámánsággal.

Egy dél-kolumbiai ayahuasqero sámán (Kajuyali) lett a mesterem, ettől kezdve évente több hónapot töltöttem a malokájában, ahol az ősi sámáni tudás módszereit tanulmányoztam és tanultam, majd igyekeztem azokat számunkra felhasználhatóvá tenni.

2008-ban álltam készen arra, hogy elindítsam a Concordantia Carpatiensis programot, amely a Pannon-medence tudathálózatának harmonizálását célozza (www.concordantia-carpatiensis.hu).

Könyveim közül három foglalkozik ezzel a témával: a Sámánság: a művelés művészete (első kiadása: Akadémiai Kiadó, 2006) a sámánságot a kultúra szempontjából, Sámánság: a tudat eksztázisa a tudat felől tárgyalja; a Sámánság: a mágia gyakorlata a Concordantia Carpateiensis eddigi realizálásáról szól (mindhárom könyv sorozatként, magánkiadásban fog hamarosan megjelenni)." /Nádor Judit/

http://www.libri.hu/konyv/samansag-a-muveles-muveszete.html