Buddhizmus és társadalomkutatás – a Buddhizmus Kutatóműhely előadásai

Szimbiózis Napok 2013
2013.05.11.

szombat
16:45 - 18:45
Moziterem, kiállítótér (földszint)


A Buddhizmus Kutatóműhely célja, hogy a társadalomtudományi megközelítéseket és a buddhista tanításokat egymás tükrében értelmezze. Ez az újszerű kezdeményezés elősegítheti többek között az „emberről”, a „kultúráról”, a „társadalomról”, a „szakralitásról” való együttgondolkodás és (ezzel együtt) a kölcsönös reflexivitás lehetőségét. A Buddhizmus Kutatóműhely bemutatkozó előadásai egy-egy izgalmas kérdéskör körüljárásával kívánnak bepillantást nyújtani a közös gondolkodás folyamatába.

 Előadások:

  • Tarr Bence László: Buddhizmus, buddhizmus nélkül /Buddhizmus a Nyugat kapujában/
  • Máthé Veronika: A fogyasztói társadalom és a buddhizmus találkozása
  • Papp Richárd: Buddha „arcai" és „szerepei" filmekben
  • Ujfalusi Éva: Meditáció ma
    Az előadás során egy rövid meditáción vehetnek részt az érdeklődők.

 A Buddhizmus Kutatóműhelyről: http://www.dharma.hu/content/buddhizmus-kutatomuhely

 A Buddhizmus Kutatóműhely előadói és előadásai:

 Tarr Bence László: Buddhizmus,buddhizmus nélkül/Buddhizmus a Nyugat kapujában/

A XXI. századi modern nyugati embert a lényeglátás érdekli, kereső figyelme fókuszában a könnyen és gyorsan megvalósítható, azonnal fogyasztható árucikkek állnak. A vallási kínálat portékái közül az önerőből történő önmegvalósítást hirdető buddhista eszmék pont ilyenek. Ezért a nyugaton immár lassan 100 éve gyökeret eresztett buddhizmus, sajátos „buddhizmustalan" formákat ölt, mely kész elengedni a buddhista vallás hagyományos formáit. A vallási formákat lebontó nyugati buddhizmus, hatalmas lényeglátással ragadja meg Buddha Tanításának leglényegét, velejét. A rövid előadás a nyugati buddhizmus lényegi vonásairól szól.

 Máthé Veronika: A fogyasztói társadalom és a buddhizmus találkozása

A fogyasztói társadalom és a buddhizmus találkozása: buddhista jelképek és szövegek új kontextusban. A Buddha mint lakberendezési tárgy, a Dalai Láma mint ikon, a Zen hatása a dizájnra, a könnyűzene és a buddhizmus találkozása.

 Papp Richárd: Buddha „arcai" és „szerepei" filmekben

Napjainkra Gautama Buddha személye is része lett a modern mítoszok és művészetek világának. Ennek tükrében felmerülhet a kérdés: hogyan látják és jelenítik meg Buddhát a kortárs alkotások? Az előadás három népszerű film (Sziddharta, A kis Buddha, Számszára) elemzésének segítségével keresi a válaszlehetőségeket a kérdésre.

A filmek által felvetett további kérdések: „Isten", „érzékeny herceg" vagy „tipikus szexista férfi" volt-e Buddha?

A felvetett kérdések körüljárása után arra is rápillanthatunk, hogy Buddha hogyan identifikálta önmagát.

 Ujfalusi Éva: Meditáció ma

Mit jelent a meditáció a buddhizmusban? Hogyan és miért „hasznos" a buddhista gyakorlat?

Az előadás a fenti kérdésekre a szatipatthána meditációs gyakorlat példáján keresztül reflektál úgy, hogy a hallgatóság részt is vesz az említett meditációban. A hallgatók ennek köszönhetően nem csupán az előadásokon elhangzottak, hanem saját tapasztalataik által is közelebb kerülhetnek a buddhizmus mélyebb megértéséhez.