Cigány vagy magyar, esetleg mindkettő?
Roma kultúra kutatás blokk részeként

Szimbiózis Napok 2013
2013.05.11.

szombat
11:30 - 12:15
Kék terem (emelet)
emelet


RECENS kutatás, hálózatok a társadalomban Hogyan hat a kortárscsoport a roma származású kamaszok etnikai identitásának alakulására Magyarországon?

 Figyelembe véve korábbi kapcsolódó kutatások eredményeit, az etnikai identitást mind relációs, mind kontextuális jellege miatt, folyamatosan változó tulajdonságnak tekintjük (Marcia, 1980; Ladányi és Szelényi, 1997; Song, 2003; Csepeli és Simon, 2004; Doyle és Kao, 2007). Mivel kamaszkorban a kortárs csoport játssza az egyik legmeghatározóbb szerepet az identitás formálásában, jelen kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen módon, milyen csatornákon keresztül lesz a leghangsúlyosabb ez a hatás. Vizsgáljuk az önmagát romának jelölő tanuló baráti kapcsolatai, illetve osztálya etnikai összetételének hatását, valamint hogy az osztályközösség milyen arányban tartja romának az illetőt. Tanulmányunk a RECENS (Research Center for Educational and Network Studies) kutatócsoport, OTKA (K 81336) által finanszírozott kutatásának adatai felhasználásával valósult meg.

Előadók: Andrási Krisztina (ELTE PPK Pszichológia, BA) és Horlai Sára (BCE TK Szociológia, MA)

http://recens.tk.mta.hu/hu/articles/1