Kié a bűn? – szülőgyilkosságok multidiszciplináris megközelítésben

Szimbiózis Napok 2013
2013.05.10.

péntek
18:00 - 19:30
Kék terem (emelet)
emelet


Kerekasztal-beszélgetés a 2012-ben megjelent „Szülőgyilkosságok az ezredfordulón” című tanulmánykötet apropóján a szerzőkkel és vezető kutatókkal a szülőgyilkosok körében folytatott multidiszciplináris kutatásról, mely végső soron a bűn ontológiáját és a bűn fogalmának társadalmi konstrukcióját boncolgatja.

 Résztvevők:
Dr. Bíró Judit kutatásvezető (ELTE TáTK), valamint
Szabó Miklós, Bacsák Dániel, Petényi Sára kutatók, a könyv szerzői.
Moderátor: Csókay Ákos (az Apeiron Kiadó vezetője)

Kié a bűn?

 Vitaindító: "Becstelen emberek és etikus kutatók, avagy tanulhatunk-e az anyagyilkosoktól?"

„2009 őszén a Szegedi Börtön és Fegyház lehetővé tette számunkra, hogy csaknem egy tucat olyan fogvatartottal találkozzunk, akik legközelebbi hozzátartozóikat gyilkolták meg. Az ötletet egy húszéves normandiai parasztfiú, Pierre Rivere adta, aki 1835-ben megölte anyját, két testvérét, majd minderről többszáz oldalas visszaemlékezést készített. Michel Foucault 1976-ban közreadta a szöveget, létrehozva ezzel a dokumentum-monumentum vizsgálati eszközét, amely Beszédhez, önmaga reprezentációjához segíti az elnémított szubjektumot: esetünkben az anyagyilkost. 2009-ben a szegedi fogvatartottaknak egyetlen instrukciót adtunk: olvassák el Pierre Riviere vallomását, majd írjanak nekünk… Négy szöveg született, amely négy jelentéktelen, banális, nyomorúságos, hétköznapi életről szól, amiket a szülőgyilkosság egyedivé, rendkívülivé, hírhedtté, megörökítendővé tett. A szövegek az emlékezetírás összes módszertani sajátossága mellett még nyilvánvalóan manipulatívak, hamisak, hazugok is: saját világot konstruálnak, ahol a bűn rendet visz a káoszba, kifejezi az ábrázolhatatlant, szól a nyelven túliról.

A morális kérdések és megfontolások sorát veti föl a kutatási téma maga. Kit és mit kutatunk? Az anyagyilkosokat, mint ontológiai kalandorokat? Az anyagyilkosságot, a bűnök királynőjét? A bűnre vagy a szenvedésre figyelünk-e jobban? Elkerülhető-e a téma tudományos bulvárrá silányosodása? A szövegek olvastán etikai dilemmáink száma csak sokasodott, hiszen hagyjuk magunkat manipulálni az elkövető által, miközben tudjuk, hogy felhasznál bennünket. Nem segíthetünk, miközben segítséget várnak tőlünk. Egyáltalán: mit mondhatunk arról, amit nem lehet elmondani?" (Bíró Judit és Csepeli György)

Kapcsolódó linkek:
 Könyvbemutató: http://www.socio.hu/6pdf/14_biro_csepeli.pdf
A könyv: http://www.lira.hu

http://bookline.hu/product/home.action?id=116230&type=22&_v=Biro_Judit_Csepeli_Gyorgy_Bacsak_Daniel_Birtha_Judit_Szulogyilkossagok_Magyarorszagon_az_ezredfordulon