Kégl Ildikó (ME KVAI, alumna): Robogás az önmegvalósítás útján – a tiszazugi nőközösség individualizációs törekvései egykor és most
Társadalom és Fotográfia szekció részeként

Szimbiózis Napok 2013
2013.05.10.

péntek
16:00 - 19:30
Fogaskerti nagyterem (Fogaskert, hátul)


Az individualizációs folyamatok női nemi szerepekre gyakorolt hatását igyekszem bemutatni egy földrajzilag izolált területen – a Tiszazugban –, ahol az elszigeteltség dacára a női individualizációs törekvések jelei hazánkban elsőként mutatkoztak meg. Mint arra a 20. század első harmadában regisztrált tiszazugi arzénes gyilkosságsorozat ténye is rávilágít, a polgárosodás és a hagyományos paraszti értékek devalválódása összefüggést mutat a tiszazugi nők megnövekedett individualizációs igényével. Terepkutatásom során az egyik legkorábban emancipálódott magyar paraszti nőközösség leszármazottait vizsgáltam abból az aspektusból, mutatnak-e elődeikhez hasonló, feltűnő önállósodási igényt. A keresőtevékenység preferálása a családi életközösségek rovására, különösen a mintában szereplő idős és fiatal korcsoport tekintetében figyelemre érdemes. Két éves terepkutatásom bemutatásához a vizuális antropológiát is segítségül hívom, hogy képi visszatükröződés formájában is bepillantást nyerhessünk abba a történeti metszetbe, mely egy atipikus nőközösség múltját és jelenét igyekszik felvázolni, összevetni.

 A "Társadalom és Fotográfia" szekció előadása.