Tasnádi Róbert (NYME-SEK): A sajtófotó társadalmi szerepe
Társadalom és Fotográfia szekció részeként

Szimbiózis Napok 2013
2013.05.10.

péntek
16:00 - 19:30
Fogaskerti nagyterem (Fogaskert, hátul)


A sajtófotó, ahogy a sajtóhír, társadalomalakító tényező. Ez a megállapítás nem új keletű, a sajtófotók a mindennapi tapasztalás részévé váltak, alakították a világról, a valóságról alkotott képet. A képek a társadalomtudományi megismerésben szerepet kaphatnak, az adott korról informálnak a hírfotók; elfogadva azt az előfeltevést, hogy a sajtóképek nem önmagukban létezők, hanem egy adott társadalom produktumaiként tekinthetünk rájuk, az így közvetített ismeretek hozzájárulhatnak a társadalmi kommunikációról kialakított, egyéb forrásokból szerzett tudásunk árnyalásához. Jelen felvetésben a sajtófotó képi reprezentációjának természetére és annak korlátaira kérdezünk rá, milyen tudásokra tehet szert a társadalomkutató általuk. Mintegy esettanulmányként a 90-es évek vizuális kifejezésmódjának változása és a kor sajtóviszonyainak átalakulása közötti összefüggéseket keressük, amelyhez szerkesztőségi interjúkat is használunk.

 A "Társadalom és Fotográfia" szekció előadása.