„Sex and the city" // Szentesi Csaba kiállítása

Szimbiózis Napok 2012
2012.05.19.

szombat
10:00 - 20:00
Galéria
Fogasház

Kamarakiállítások 2012

Szentesi Csaba narratív szoborképei a mindennapi köztéri kővendégek elveszettségét, árvaságát, otthontalanságát beszélik el, olykor már-már líraian, valamilyen objektív vagy kísértetiesen szentimentális intonációval. Menthetetlenségükön a sorsszerűség pecsétje tetszik át, és ez művészi értelemben eleveníti meg a szobrokat, fantasztikus érzékenységgel, lélekkel, gondolatokkal ruházza fel és egyszersmind individualizálja is őket. Ezek a közöttünk kószáló, réveteg kővendégek a politikai és vallási vágytalanság, a teljes politikai kiüresedés korának emblémái. A lelkes politikai képmásokból minden közösségi lelkesedés, minden hit, minden élet, minden történelmi és ideologikus jelentés kilobbant. Allegóriák csupán és művészileg is csak így, mint allegóriák kelhetnek életre. De nem politikai allegóriákként, hanem a politika halálának allegóriáiként. (Részletek Szilágyi Ákosnak a kiállítás képeihez írt kísérőszövegéből.)

Kapcsolódó link:

http://csabaszentesi.blogspot.com/