A demokratikus kultúra kialakulásának családi összefüggései

Szimbiózis Napok 2012
2012.05.19.

szombat
18:45 - 19:45
Zöld terem
Fogasház


Egy 2009-2011 között lefolytatott kutatásban (OTKA K78579) azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy az állampolgári kultúra formálódásának családi körülményeit minél apróbb részletekbe menően feltárjuk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a családok történelmi emlékezete, strukturális pozíciója, szerkezete, állampolgári és nevelési hagyományai miként hatnak közvetlenül, valamint a szocializáció mechanizmusain – családi kommunikáció racionalitása és sűrűsége – és kontextusán – család érzelmi struktúrája, szabadidős és nevelési klímája – keresztül, közvetve az állampolgári értékekre, ismeretekre, érzelmekre és cselekvési gyakorlatokra. Az előadásban ezeknek a kérdéseknek járok utána, kitérve egyúttal arra az általánosabb problémára is, hogy miként jellemezhető napjainkban az állampolgári kultúra rendszerváltás óta tartó transzformációja.

Előadó: Dr. Sik Domonkos (filozófus,szociológus)