Zsidó közösségek Európában

Szimbiózis Napok 2011
2011.05.14.

szombat
12:15 - 13:45
Klubterem - Fölszint


A beszélgetés a zsidó közösségek újjáéledésének sajátosságaiba, az újfajta önmeghatározás több szinten megmutatkozó kísérleteibe, átmeneti és tartós formáiba enged betekintést; igyekszik a különböző országokból – mint Franciaország, Spanyolország, Anglia, Magyarország – származó tapasztalatok alapján összehasonlítani és párhuzamokat mutatni a közösségek típusai és működései között.

Résztvevők: Ausztrics Andrea, Cseh Enikő, Szász Antónia, Tillmann Lili. 

Ausztrics Andrea azt vizsgálja, hogy a fiatalabb generáció hogyan építi újra zsidó identitását, a vallás mely elemeinek megőrzését tartja fontosnak; illetve milyen szerepet tölt be a közösségek tagjainak életében a vallás és a kulturális háttér. A lokális közösségtörténetet összeveti a webberi transznacionalizmus elmélettel, – miszerint az identitás túllép a helyi kereteken – és az általa ismert terepet (Budapest és Barcelona) egy európai modern közösségtörténet és -dinamika szerint értelmezi.

Szász Antónia a reform mozgalomra tér ki, amelynek szabadelvű, női rabbit is megengedő, emancipált felfogása és gyakorlata többek részéről erős ellenállást vált ki, míg másoknak vonzó alternatív kínál. Progresszív közösségekben végzett kutatása során igyekszik feltárni a csoportszerveződés irányába ható tényezőket, a közösségi-felekezeti vonzás fontosabb elemeit, valamint az irányzat és hazai intézményeinek helyét, szerepét a zsidóságban és a társadalomban.

Cseh Enikő egy párizsi maszorti zsinagóga (Adath Shalom) közösségének életére fókuszál. A nők közösségben elfoglalt helyét, szerepvállalását vizsgálja a maszorti alapelvek tükrében, illetve a betéréshez vezető út, a zsidóságra való rá- illetve visszatalálás folyamatát, az egyéni közösségválasztás szempontjait.

Tillmann Lili fiatal, kisgyermekes zsidó édesanyák közt végzett kutatásában a gyermeknevelés és identitás kapcsolatát kutatja Budapesten. A következő kérdésekre keres választ: A szülők számára miért fontos, hogy átadják gyermekeiknek a zsidó hagyományokat és hogyan teszik vonzóvá vallásukat gyermekeik számára? Milyen választási dilemmák elé kerülnek a szülők, akik gyermekeiket zsidóként, zsidónak szeretnék nevelni? Hogyan fogalmazzák meg saját zsidó identitásukat a gyermeknevelés során? A különböző generációk hogyan és milyen közös tudást, tapasztalatot adnak tovább gyermekeiknek?