Umbanda és New Age: egy afro-brazil vallás megtelepedése Párizsban

Szimbiózis Napok 2011
2011.05.13.

péntek
17:15 - 18:00
Mozaik terem - Földszint


A hatvanas évek óta a nyugati országokban valóságos vallási megújulásnak lehetünk tanúi. Egyre többen keresnek új spirituális élményeket „exotikus”, térben és időben távoli vallási gyakorlatokban. Ennek megfelelően, az elmúlt évtizedekben az afro-brazil vallások (umbanda és candomblé) jelentős terjeszkedése figyelhető meg: napjainkban már több európai országban találhatók kultuszházak. Franciaországban az umbanda immár tizenöt éve vonzó vallási alternatívát jelent olyan emberek számára, akik elfordulva a katolicizmustól, spirituális keresésbe fognak a New Age által kínált különböző gyakorlatok segítségével. Az umbanda tehát a New Age szellemiségének megfelelően adódik át ebben az új kontextusban.

Két párizsi kultuszházban végzett terepmunkám alapján az előadás az umbanda francia gyakorlatáról szóló doktori kutatásaim során felmerült főbb kérdésköröket járja körül. A két francia vallási közösség, valamint az ezek alapításában résztvevő brazil kultuszházak jellemzőinek és működésének bemutatása fényt derít azokra a sajátosságokra, amelyek lehetővé teszik e vallási modalitás franciaországi megtelepedését és meghatározzák e gyakorlat „New Age" jellegét. Ebből kiindulva ismertetem majd azokat a módszertani nehézségeket és konceptuális buktatókat, amelyek egy transznacionális megközelítés helyett egy átfogóbb, a New Age képzeteinek és gyakorlatának mélyebb megértésére törekvő elemzés felé irányítottak.

 Előadó: Teisenhoffer Viola (doktoranda, LESC (CNRS)/Université Paris Ouest Nanterre La Défense)