Érdek-és értékütközések a városban – kerekasztal-beszélgetés

Szimbiózis Napok 2007
2007.05.12.

szombat
19:30 - 21:00
NAGYTÉR
I. emeleten

Műhelybeszélgetés
Érdek- és érték ütközések

Témáink: Konfliktusforrások. Városvédelem, régi városrészek vs. új beruházások, városi közlekedés. A konfliktusrendezés lehetőségei. Civil önszerveződés.
Az érdek- és értékütközések miből fakadnak és miképp manifesztálódnak a társadalomban? Mindez miért antropológiai téma? S mit adhat hozzá a kulturális antropológia az erről folyó diskurzushoz? Hogyan történik a konfliktusok kezelése a különböző szférákban (állami, önkormányzati, civil, egyéni); s miből fakad a különböző felek fellépésének ereje? A konfliktusok milyen szakadásokat és új összefogásokat indukálnak? A civil önszerveződés, mint az értékkifejezés és érdekérvényesítés eszköze: Milyen hatékonyságú? Milyen változás tapasztalható a problémakezelés eszközeiben, a közelebbi és távolabbi célokban, az érdekérvényesítésbe bevontak és bevonódottak körében?

A beszélgetés résztvevői:
Bihari László (újságíró /NOL/, a Barát utcai kezdeményezés koordinátora),
Niedermüller Péter (antropológus),
Várady Tibor (jogász, Védegylet / Humanista Mozgalom)
Lányi András (író, publicista)

Moderátor: Csillag Gábor (antropológus; Zöld Fiatalok Egyesülte - ZöFi)
Szervező: Csillag Gábor, Szász Antónia

Kapcsolódó linkek:

Zöld Fiatalok Egyesülete
Védegylet