Kultúrák találkozása – értékek és érdekek ütközése

Szimbiózis Napok 2007
2007.05.12.

szombat
15:20 - 16:45
KISTÉR
III. emeleten

Műhelybeszélgetés
Érdek- és érték ütközések

Beszélgetésünk a kultúrák közti érték- és érdekütközések kérdéskörét az időkezelés témáján keresztül közelíti meg. Szó esik majd a zsidó kultúra időkezelési módozatairól a szöveghagyomány és Rékai Miklós tereptapasztalatai alapján, és szó esik egy budapesti alternatív gimnázium tagjainak sajátos időkezeléséről Szentesi Balázs tereptapasztalatai alapján. Ezek mellett szót kerítünk az iparosodott és egyes nem iparosodott világok tagjainak időkezeléséről (magyarországi cigányok, Spanyolországban élő afrikai bevándorlók), és természetesen arról, hogy hogyan is néz ki, amikor eltérő időkezelési stratégiával rendelkező kultúrák tagjai találkoznak egymással.

A beszélgetés alatt elhangzó, különböző kultúrák életéből kiragadott apró részletek alkalmasak arra, hogy bemutassuk, miként válik egy látszólag technikai jellegű kulturális sajátosság – az időkezelés mikéntje – pozitív vagy negatív értékké, illetve az egyén és a közösség identitásának részévé. Terítékre kerülnek a lineáris és a ciklikus idő problémái éppúgy, ahogy az időmérés, a munkakultúra és az etnicizált kulturális jegyek témái, vagyis a modern antropológia húsbavágó kérdései.

A beszélgetést annak reményében folytatjuk, hogy végül a jelenlévők maguk is becsatlakoznak majd saját tapasztalataikkal, meglátásaikkal. Kapcsolódó linkek és tanulmányok A megfoghatatlan idő. Tanulmányok. Rékai Miklós: Az idő a zsidó kultúrában, In: Fejős Zoltán (főszerk.), Granasztói Péter, Szeljak György, Tasnádi Zsuzsa (szerk.): A megfoghatatlan idő. Tanulmányok. (Tabula könyvek 2.) Néprajzi Múzeum,
Budapest, 2000.