Fenntartható-e a fejlődés a kultúránkban? Miképp valósul(hatna) meg a megújuló energiaforrások társadalmi hasznosítása? – műhelybeszélgetés

Szimbiózis Napok 2007
2007.05.12.

szombat
15:00 - 16:10
KIÁLLÍTÓTÉR
II. emeleten

Műhelybeszélgetés
Érdek- és érték ütközések

Mind több antropológus foglalkozik világszerte a globalizáció, a fenntartható fejlődés témájával, az alternatív életmódok, mikro- és makro társadalmi szintű stratégiák vizsgálatával. Mi most egyfelől a megújuló energiaforrások felhasználásának technikai hátterével, műszaki megoldásaival ismerkedünk meghívott vendégeink kalauzolásában, másfelől pedig a téma társadalmi vetületével. Környezetünkben, ugyanis, annyi megújuló energia található, amennyi energiaszükségleteinket képes kielégíteni, ám ezek kiaknázását a technikai problémák mellett főleg a régi szemlélet és a rövidtávú haszonszerzésből fakadó ellenérdek akadályozza.

Meghívott műszaki szakemberek
: dr. Szász Gábor és Végh Ferenc - gépész- és villamosmérnök

Moderátor: Kármán Erika (kulturális antropológus, környezetvédő)

Szervező: Szász Antónia