Érdek- és értékütközések falun - műhelybeszélgetés

Szimbiózis Napok 2007
2007.05.11.

péntek
15:30 - 16:50
KISTÉR
III. emeleten

Előadás BLOKK
Érdek- és érték ütközések

Kerekasztal-beszélgetés
Létezik-e még a klasszikus értelemben vett falu? Van-e a lokális kötöttségeknek jellemzően falusi formája, beszélhetünk-e a faluról mint közösségről? Kik lakják ma, vagyis mi a jelentősége a kontinuitásnak és a mobilitásnak? Milyen a viszony az „őslakosok” és az újonnan betelepülők vagy a turisták között? Mennyire mélyültek el a szociális, etnikai vagy egyéb törésvonalak? S mindezekre a kérdésekre milyen válaszok adhatók az antropológia nyelvén?

Résztvevők: Bali János, Kemény Márton, Kiss Márta (antropológusok), Schwartz Gyöngyi (néprajzkutató) és vendégeik

Moderátor: Bali János

Szervező: Kemény Márton és Kiss Márta