Állat, ember, kultúra – kalandozások a természet- és társadalomtudományok határmezsgyéin

Szimbiózis Napok 2007
2007.05.12.

szombat
16:00 - 17:30
NAGYTÉR
I. emeleten

Előadás BLOKK
"Határmezsgyén"

Kerekasztal-beszélgetés a kulturális antropológiai, illetve egyéb társadalomtudományi megközelítések és a biológia kapcsolatáról, ellentmondásairól, vitáiról, a kultúrakutatás tükrében.

A természet- és a társadalomtudományok között egyaránt találhatunk az emberi közösségekkel foglalkozó tudományos kutatásokat. A kutatási módszerek és megközelítési módok azonban sokban különböznek, és arra is van példa, amikor az egyik megközelítés komoly kritikával illeti a másikat.

A kerekasztal-beszélgetés az alábbi, elgondolkodtató és vitára serkentő témákat próbálja meg körüljárni:

- az emberi természet biológiai és kulturális meghatározottsága;
- csoportos és egyéni viselkedési formák, viselkedési stratégiák;
- az ember és az őt körülvevő természeti környezet viszonya, determináltsága; biológiai evolúció - kulturális evolúció;
- vitatott kutatási módszerek, etikai kérdések.

Meghívott vendégek:
Borsos Balázs (néprajzkutató, geológus) Csányi Vilmos (etológus), Sárkány Mihály (néprajzkutató, kulturális antropológus)
Moderátor: Barta Géza (biológia-földrajz szakos tanár, kulturális antropológus)

Szervező: Barta Géza és Gallasy Katalin