Kreatív antropológia - alkotások és kreatúrák a társadalmi változásban

Szimbiózis Napok 2009
2009.05.16.

szombat
18:15 - 19:50
Földszinti nagyterem
Kossuth Klub

Előadás

A kerekasztal-program a kortárs magyar értelmiségi szereplők felfogásmódját és interpretációs érzékenységét hívja segítségül azzal, hogy a társadalom átalakulási, „rendszerváltozási” vagy modellváltási folyamatait illető interpretációkra kérdez rá, ezek érvényességét járja körül.

Irodalmi művek, filmek, társadalomelméleti vagy jóléti koncepciók, televíziós népetetés, óvó-védő és ártó mechanizmusok járják át a tömegeket, új társadalom formálódása a tét: a valóság kreálja az alkotásokat, vagy az alkotások válnak valósággá? S ez esetekben mi a szerepe a megismeréstudománynak, az interpretációknak, a társadalomképek megalkotóinak, köztük a kulturális antropológiai tudástartalmak gazdagítóinak?

Meghívott vitapartnerek: Kovács Éva, György Péter, Lányi Gusztáv, Tamás Pál, Csepeli György

Vitavezető: A. Gergely András