Veszedelmes (kulturális) viszonyok

Szimbiózis Napok 2007
2007.05.12.

szombat
15:45 - 17:15
ELŐADÓTÉR
II. emeleten

Előadás BLOKK
"Mi és mások. Más világok""

Szekció az egymás mellett élésről, a szomszédokról való gondolkodásról.

A kulturális antropológiai terepmunkák során a vizsgált közösség belső normái mellett kirajzolódik a külvilágról alkotott kép is, melynek szerves részei a velük lokálisan együtt élő más kultúrával kapcsolatos sztereotípiák.

A holisztikus megközelítési mód ellenére ezek a sztereotípiák, íratlan szabályok, viszonyítási pontok, melyek mentén egy közösség kialakítja a vele lokálisan együtt élő másik kultúráról alkotott képet, csak nagyon kevés helyet kapnak az antropológiai munkákban.

Ebben az előadásban a kutatók elsődleges célja, hogy bemutassák közösségeik szomszédjaikkal kapcsolatos gondolkodásmódját. A feladat nem egy (esetleges) konfliktushelyzet puszta bemutatása, hanem az egymás mellett élés viszonyrendszerének, szabályainak értelmezése a közösség szempontjainak tükrében. Célunk nem a sztereotípiák etnocentrikus minősítése, hanem azok értelmezése, mint az adott kulturális valóság fontos része.

Ez a fajta megjelenítési mód etikai problémákat vet fel, épp ezért az interpretálás során elengedhetetlen az érzékenység, a tisztelet és a bemutatni kívánt közösség mély ismerete. Ezért olyan fiatal előadókat hívtuk meg, akik klasszikus terepmunka módszerekkel, vagyis az együttélés tapasztalatain keresztül ismerkedtek meg közösségükkel.

Milyen normarendszer határozza meg egy erdélyi cigány közösség viszonyait a többségi magyar közösséggel? Hogyan látják egy núbiai falu lakói a turistákat? Milyen egy budapesti zsidó közösség városi közegéről alkotott képe és ahhoz fűződő viszonya? Hogyan gondolkodnak egy palesztin kisváros keresztény lakói Izraelről és a muszlimokról?

Többek között ezekre az alapvető kérdésre keresik a válaszokat előadóink: Bakó Boglárka (a Kisebbségkutató Intézet munkatársa), Jasper Kata (ELTE, egyiptológia – kulturális antropológia), Papp Richárd (az ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport tanára), valamint Bisztrai Márton (ELTE, kulturális antropológia).

Szervező: Bisztrai Márton